Umów się na darmową konsultację
Wsparcie dla rolników – skorzystaj z programu Agroenergia

Wsparcie dla rolników – skorzystaj z programu Agroenergia

Właściciele i dzierżawcy gospodarstw rolnych mogą skorzystać z dotacji m.in. na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz magazynów energii. Wszystko dzięki uruchomieniu programu „Agroenergia”, którego realizacja ma trwać aż do 2027 roku.

Beneficjenci programu Agroenergia

W momencie składania wniosku należy przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej w zakresie usług rolniczych. Kto może skorzystać z dofinansowania?

 1. Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
 2. Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha, oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Jak wysokie jest dofinansowanie?

Uzyskać można aż do 20% kosztów kwalifikowanych, w instalacjach:

 1. o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,
 2. o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.

Jednocześnie jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie budowy instalacji hybrydowych – zarówno fotowoltaiki, jak i elektrowni wiatrowych sprzężonych w jeden układ z pompą ciepła. Dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy każdego zainstalowanego urządzenia osobno oraz przewiduje dodatek w wysokości 10 000zł.

Dofinansowanie 20% kosztów kwalifikowanych można uzyskać również dla magazynów energii. Warunkiem jest połączenie magazynu z instalacją, która będzie realizowana w ramach projektu. W tym przypadku koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Ubiegać się można także o dofinansowanie w formie pożyczki. Szczegóły programu pożyczkowego dostępne są na stronie

https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/wspolfinansowanie-przedsiewziec-realizowanych-w-ramach-programu-priorytetowego-agroenergia-czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii/

Kiedy otrzymamy dofinansowanie?

W przypadku fotowoltaiki – pieniądze wypłacane są w formie refundacji, po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej i zawarciu umowy kompleksowej z zakładem. Należy pamiętać, że dofinansowaniu nie podlega zwiększenie mocy istniejących już instalacji.

Kwalifikacja kosztów trwa od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie aż do 30 czerwca 2027 roku. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o Agroenergia?

Jeśli zaliczasz się do grona beneficjentów, którzy mogą zgłosić się do programu Agroenergia — wszelkie informacje dotyczące procedury składania wniosku i pomocy w sprawie pożyczki, a także samego projektu — znajdziesz na stronie:

https://portal.wfosigw.pl/informacja-o-programie-1

 

Chcesz dowiedzieć się, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd?

Nasz konsultant odpowie na Twoje pytania.

  Skontaktuj się z nami!

  Umów się na darmową konsultację

  W sprawach związanych z marketingiem proszę się kontaktować mailowo pod adresem: marketing@elmontgrupa.pl

  Elsolar logo
  ul. Białostocka 5 16-070 Łyski elsolar@elsolar.pl 690 801 801