fbpx
Umów się na darmową konsultację
Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną

Farma fotowoltaiczna – jaki dochód za hektar? Zarabiaj na dzierżawie gruntu pod odnawialne źródła energii.

Jaką nieruchomość można wydzierżawić pod farmy fotowoltaiczne? Jakie zapisy powinny się znaleźć w umowie o dzierżawę ziemi? I wreszcie jak bardzo opłacalna jest dzierżawa? Na każde z pytań znajdziesz odpowiedź w naszym artykule.

Na terenie całego kraju jak i na całym świecie powstają farmy fotowoltaiczne. Są to instalacje fotowoltaiczne o dużej powierzchni montowane na gruncie, których celem jest wytwarzanie dużej ilości energii elektrycznej przekazywanej do sieci dystrybucyjnej, a co za tym idzie za ich pośrednictwem wytworzony prąd trafia do Klientów indywidualnych.

Dzierżawa działki  pod farmę fotowoltaiczną

Farma fotowoltaiczna jest instalacją fotowoltaiczną o dużym formacie przestrzennym. Jej zadaniem jest generowanie dużej ilości energii elektrycznej, która jest konsumowana na dwa sposoby. Po pierwsze jest to doskonały sposób na uzyskanie oszczędności – mogą z niej korzystać min. duże firmy produkcyjne czy też miasta, których zużycie prądu jest ogromne. Farma fotowoltaiczna jest także sposobem na pozyskiwanie dochodów.

Właściciele terenów rolnych mają możliwość uzyskiwania dochodów z dzierżawy nieruchomości pod farmy fotowoltaiczne. W ten sposób dostają niespotykaną dotychczas szansę na posiadanie stałego, pasywnego źródła dochodu z obszarów, które nie wykorzystują czynnie do celów rolniczych. Należy jednak wiedzieć, że aby wydzierżawić grunt pod instalację fotowoltaiczną musi on spełniać szereg określonych wymagań.

Grunt pod budowę farmy fotowoltaicznej – jakie są wymogi?

Budowa farmy fotowoltaicznej nie jest możliwa w dowolnym miejscu, a w związku z tym nie zawsze jest opłacalna. Jakie podstawowe właściwości musi spełniać grunt przeznaczony pod farmę fotowoltaiczną?

Ważna jest przede wszystkim wielkość działki, która nie może być mniejsza niż 2 hektary. W przypadku mniejszej powierzchni inwestycja w farmę jest dla inwestorów nierentowna. Z punktu widzenia opłacalności inwestycji istotna jest także bliskość linii średniego napięcia (SN) lub GPZ (Głównego Punktu Zasilającego), dzięki czemu łatwiejsze będzie przyłączenie elektrowni do sieci. Duża odległość będzie stanowiła utrudnienie i podnosiła koszty inwestycji, a co za tym idzie przekreśli daną nieruchomość.

Znaczenie ma także klasa gruntów – IV, V lub VI pochodzenia mineralnego. Ważne jest także, aby na działce nie znajdowały się żadne budynki, drzewa ani krzewy. W przypadku występowania takich przeszkód proces i koszt inwestycji wrasta, lecz nie wyklucza działki jako miejsca pod budowę farmy.

Farma fotowoltaiczna nie może znajdować się również na terenach zagrożonych powodzią ani na obszarach ważnych pod względem ekologicznym, takich jak parki krajobrazowe, rezerwaty czy obszary objęte programem Natura 2000 z wyłączeniem tzw. otuliny wcześniej wymienionych obszarów.  W przypadku, gdy dla danej działki jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, o przeznaczeniu gruntu pod zabudowę fotowoltaiczną, to ułatwia cały proces inwestycyjny.

Nasza firma posiada dział analiz nieruchomości pod inwestycje PV dlatego przed wizytą naszego przedstawiciela, przeprowadzamy bardzo wnikliwą analizę oferowanego gruntu. Taki proces zazwyczaj trwa od 5 do 14 dni i kończy się profesjonalnym raportem.

Ile można zarobić na dzierżawie ziemi pod farmę fotowoltaiczną?

Decydując się na dzierżawę gruntu wielu właścicieli nieużytków rolnych zadaje pytanie: „farma fotowoltaiczna – ile za hektar?”

Według szacunków (na podstawie woj. war-maz, zach-pom, kuj-pom) za średniej wielkości farmę na pow. 100ha wydzierżawionej ziemi, otrzymać można od 1,2 do 1,4 miliona złotych rocznie. Przekłada się to we wskazanym przypadku na średnie miesięczne dochody w wysokości około 100 000 zł z tytułu dzierżawy miesięcznie. Warto zaznaczyć, że są to dochody pasywne, czyli uzyskiwane stale bez dużego zaangażowania własnej pracy.

Dzierżawa działki pod farmę fotowoltaiczną wiąże się z uzyskiwaniem bardzo przyzwoitego, miesięcznego dochodu, szczególnie, gdy posiadamy sporej wielkości działkę. Jest to zabezpieczenie na wiele lat do przodu, bowiem umowa z inwestorami jest podpisywana z reguły na bardzo długi okres czasu.

Umowa dzierżawy gruntu pod instalację fotowoltaiczną – ważne zapisy.

Podpisanie umowy dzierżawy gruntu to warunek konieczny, gdy chcemy wydzierżawić ziemię inwestorowi zainteresowanemu budową farmy PV. W umowie powinno znaleźć się kilka ważnych punktów, które będą chronić interesy stron oraz gwarantować czytelność w sytuacjach spornych. Na co zatem zwrócić uwagę?

 • Przedmiot umowy – umowa o dzierżawie gruntu pod farmę fotowoltaiczną powinna dokładnie określać granice terenu, na którym może stać instalacja.
 • Obowiązki inwestora – w umowie w sposób jasny powinny zostać określone obowiązki inwestora. Duże znaczenie mają tutaj wszelkie kwestie dotyczące zobowiązań finansowych względem właściciela.
 • Obowiązki właściciela terenu – w umowie mogą pojawić się zapisy o konieczności przygotowania gruntu pod budowę instalacji lub jej utylizacji po zakończeniu trwania umowy.
 • Kary umowne – inwestorzy bardzo często zabezpieczają się karami finansowymi na wypadek, gdyby właściciel terenu nie wywiązywał się z umowy. Tego rodzaju zabezpieczenia można również zapisać na rzecz dzierżawiącego. Znajdą one zastosowanie np. w przypadku przedterminowego wycofania się z inwestycji przez inwestora lub rażącego naruszenia zapisów umowy.
 • Zapisy dotyczące opłat publiczno-prawnych – warto doprecyzować, która ze stron odpowiada za ich pokrycie.

Im bardziej szczegółowa umowa, tym jest większe bezpieczeństwo stron podpisujących umowę.  Nasi prawnicy zawsze zadbają o dobro obu stron umowy.

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną – czy to się opłaca?

Dzierżawiąc grunt pod instalację fotowoltaiczną początkowo niezbędne jest dokonanie kilku formalności, w tym konieczność sprawdzenia i podpisania umowy, a niekiedy również odpowiedniego przygotowania gruntu, jednakże przez kolejne lata stanowi dobre i stabilne źródło finansowe.

Jesteś właścicielem gruntu? Zacznij na nim zarabiać!

Skontaktuj się z naszymi doradcami i dowiedz się jak wydzierżawić swój grunt i zapewnić sobie stały dochód na lata.

Wypełnij formularz

napisz do nas: dzierzawa@elmontgrupa.pl

zadzwoń: 531 454 590 lub 534 456 889

 

 

 

 

 

.

 

 

Chcesz dowiedzieć się, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd?

Nasz konsultant odpowie na Twoje pytania.

  Skontaktuj się z nami!

  Umów się na darmową konsultację

  W sprawach związanych z marketingiem proszę się kontaktować mailowo pod adresem: marketing@elmontgrupa.pl

  Elsolar logo
  ELSOLAR Sp. z o.o. ul. Białostocka 5, 16-070 Łyski Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000783917 NIP: 966-212-95-94 Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł elsolar@elsolar.pl 690 801 801